Początki budownictwa konopnego sięgają połowy lat 80-tych, kiedy to we Francji podczas remontowania starych budynków o konstrukcji szkieletowej drewnianej, wypełniano ubytki w ścianach (słoma, wilkina, sierść zwierzęca). Celem było zastąpienie tych zniszczonych materiałów czymś mocnym, naturalnym, paroprzepuszczalnym. Ktoś wpadł na pomysł, że może by tak wykorzystać lokalne odpady w postaci paździerzy konopnych. Trzeba było je jakoś „związać”. W tym celu zaproponowano wapno, które mieli właśnie pod ręką. Tak oto powstał kompozyt powszechnie zwany „betonem konopnym”. Stopniowo zaczęto eksperymentować z tym materiałem, czy może nie dało by się budować z niego domów. Okazało się, że faktycznie się da. Za zachodzie Europy oraz w Australii są coraz częściej spotykane. W Polsce temat dopiero się rozwija.

,,La Maison de la Turque” – budynek zlokalizowany w Nogent sur Seine we Francji, miejscowości znajdującej się w historycznej prowincji we Francji – Szampanii, która słynie z budynków opartych na dębowych szkieletach wypełnionych mieszanką słomy, wapna i gruzu . W budynku tym pierwszy raz zastosowano paździerze konopne i wapno jako uzupełnienie ubytków w wypełnieniu drewnianej konstrukcji. Autorem tego pomysłu był artysta Charles Rasetti. Był to rok 1986

Pierwszy przykładowy dom z konopi został zbudowany blisko Tours we Francji a także zdobył wiele prestiżowych nagród na przełomie lat 80-90 tych.  Twórcą był Yves Kühn, który prowadzi warsztaty szkoleniowe w ramach projektu pod szyldem Association ADAM.

Renowacja budynku datowanego na XV wiek, zwanego Domem Adama (oryg. Maison d’Adam), zlokalizowanego w mieście Angers we Francji. Jest to sześciopiętrowy budynek, którego konstrukcję stanowi drewniany szkielet. Mieszanka słomy i gliny stanowiąca wypełnienie ścian w połowie XX w., została naprawiana wypełnieniem na bazie cementu, które nie sprawdziło się w połączeniu ze starym, organicznym wypełnieniem. W 1995 roku przystąpiono do renowacji budynku, wykorzystując kompozyt wapienno-konopny jako wypełnienie ścian. Budynek jest obecnie użytkowany.

Budowanie z konopi stało się coraz bardziej popularne. Wiele profesjonalnych oraz amatorskich ekip budowlanych we Francji próbowało własnymi rękami wykorzystać konopie przemysłowe w renowacji starych budynków lub w projektach z dziedziny budownictwa ekologicznego. W końcu problemem stało się zbyt wiele eksperymentów i brak jasnych instrukcji odnośnie dobrych praktyk w budowaniu z konopi. Powstały więc stowarzyszenia skupiające sympatyków tej technologii oceniające różne rozwiązania i promujące te najlepsze i najbardziej poprawne technicznie. W ten sposób we Francji powstało w 1998 roku stowarzyszenie Construire en Chanvre oraz w Irlandii w 2009 roku stowarzyszenie The International Hemp Building Association, skupiające członków z całego świat.