Publikacje Przemysława Brzyskiego, dotyczące technologii budowania z konopi oraz badań materiału:

Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: „Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry”, Ecological and Chemistry Engineering. A, nr 7-8/2013.

Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: „Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry”, w monografii, „Modern materials, installations and construction technologies – Ed. by S. Fic”, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2013.

Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Ocenka ważmożności izpolzowania naturalnych kompozytow z dodawką lnianych wołokon w stroitelstwie. Visnik No 53 Odessa 2014, str. 393-399

Fic S., Brzyski P.: „Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego”, rozdział w monografii pt. „Materiały kompozytowe i ich możliwości zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym”, Politechnika Lubelska, 2014.

Fic S., Brzyski P., Jarosz-Hadam M.: Możliwości wykorzystania odpadów lnianych i konopnych do szerokiego zastosowania w budownictwie”, rozdział w monografii pt. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa cz.1”, Biała Podlaska, 2014.

Brzyski P.: „Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno- konopnego”, rozdział w monografii pt. „Wybrane problemy techniki”, Politechnika Warszawska, 2015

Brzyski P.:”Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne„, Izolacje 11/12/2014.

Fic S., Brzyski P.:„Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny”, Przegląd Budowlany 2/2015.

Fic S., Brzyski P.: „O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne”, Inżynieria i Budownictwo 7/2015.

Fic S., Brzyski P., Szewczak A., Jarosz-Hadam M.: „Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym”, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015.

Brzyski P., Fic S.: Charakterystyka kompozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie, Budownictwo i Architektura, 02/2015.

Brzyski P.: „Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego – charakterystyka materiału”, Przegląd Budowlany, 01/2016.

Brzyski P.:„Kompozyt wapienno-konopny. Część 1: Charakterystyka i technologia wykonania”, Builder, 03/2016.

Brzyski P.:„Kompozyt wapienno-konopny. Część 2: Właściwości”, Builder, 07/2016.

Brzyski P.: „Risk assesment of water vapor condensation in wall made of hemp-lime composite”, Architecture Civil Engineering Environment”, 2/2016.

Brzyski P., Fic S.: „Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego – ocena możliwości wystąpienia”, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, str. 33-42.

Brzyski P., Fic S., The application of Raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries, Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 10/1 (2017) 100-113.

Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Brzyski P., Properties of Hemp-Flax Composites for Use in the Building Industry, Journal of Natural Fibers 14 (2017) 410–425

Brzyski P., Barnat-Hunek D., Fic S., Szeląg M.: „Hydrophobization of Lime Composites with Lignocellulosic Raw Materials from Flax”, Journal of Natural Fibers, published online 12 January 2017

Brzyski P., Barnat-Hunek D., Suchorab Z., Łagód G., Composite Materials Based on Hemp and Flax for Low-Energy Buildings, Materials 10/510 (2017).