Nasza druga w 2017 roku realizacja wykonawcza z dużą adaptacją projektu.

Budynek posiada powierzchnię użytkową ponad 250 m2 + tarasy a wielopołaciowy dach ma powierzchnię ponad 400 m2.

Wykonaliśmy 200 m2 ścian zewnętrznych o grubości 37 cm oraz 120 m2 ścian wewnętrznych o grubości 14cm.

Niemal wszystkie ściany są nośne – tylko kilka spełnia funkcję wyłącznie rozdzielającą pomieszczenia czyli ścianek działowych.

W przypadku tej realizacji dokonaliśmy adaptacji rysunków architektury i konstrukcji z technologi strawbale na hempcrete. Ze względu na inną technologię zmianie uległa nie tylko grubość ścian ale i rodzaj ich szkieletu – ze słupów dwugałęziowych na jednogałęziowe. Zmieniliśmy także układ podłóg oraz docieplenie cokołu aby polepszyć termoizolacyjność budynku i poprawić inne kwestie związane z fizyką budowli.

Problematycznym elementem było wykonanie fundamentów gdyż około 20 cm powyżej ich posadowienia pojawia się zwierciadło wód powierzchniowych. Konieczne było w tym przypadku obwodowe odcięcie hydroizolacją dostępu wody do ścian fundamentowych.