W przypadku dachów izolowanych kompozytem wapienno-konopnym istnieje kilka sposobów wykonania sufitów. Izolacja wapienno-konopna aplikowana jest od góry na deskowanie zamontowane od spodu krokwi.

Deskowanie, jeśli mowa o traconym, powinno stanowić paroprzepuszczalnym materiał taki jak np. płyty z włókna drzewnego lub maty z trzciny. Wtedy zapewniona będzie możliwości wysychania mieszanki zarówno od góry jak i od spodu.

Proponujemy również wykonanie sufitu z warstwy zagęszczonego kompozytu wapienno-konopnego.

Wszystkie przedstawione techniki wykonania sufitu są dobrym podłożem pod tynk gliniany, który zapewni użytkownikom odpowiedni mikroklimat zamieszkania.