Konstrukcję dachu dostosowujemy do wymagań klienta. Oferujemy ocieplenie dachu mieszanką wapienno-konopną luźno ułożoną pomiędzy krokwiami. Zastosowanie izolacji dachu oraz ścian z tego materiału zapewnia zachowanie ciągłości izolacji czego pozytywnym efektem jest brak mostka termicznego w węźle połączenia dachu i ściany.

14192752_517594958431819_4293817931766849696_n

Należy mieć świadomość, że obecnie w Polsce zgodnie z Warunkami technicznymi, dachy powinny spełniać wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła na poziomie U=0,18W/m2K. Wiąże się to z koniecznością stosowania wysokich przekrojów krokwi (np. 300mm) lub dodatkowego rusztu pod krokwiami chcąc zastosować mieszankę wapienno-konopną. Ważne jest tutaj zastosowanie odpowiedniej proporcji wapna do paździerzy celem uzyskania mniejszej gęstości i przewodności cieplnej izolacji w porównaniu z mieszanką dla ścian. Alternatywą jest np. wypełnienie mieszanką przestrzeni między krokwiami o wysokości takiej jaka wyszła z obliczeń konstrukcyjnych, natomiast od spodu zastosować docieplenie z naturalnych mat izolacyjnych.

Od spodu krokwi mocowane jest deskowanie tracone będące podłożem pod izolację wapienno-konopną. Mogą to być deski, płyty na bazie włókna drzewnego, ale również mata trzcinowa:

Istnieją również inne rozwiązania, które proponujemy inwestorom.