Wykonujemy adaptację projektów sporządzonych w innych technologiach do technologii Hempcrete.

Wszystkich chętnych do budowania budynków z konopi zachęcamy do robienia projektów indywidualnych bezpośrednio u nas czyli u specjalistów w technologii hempcrete.

Jeśli jednak adaptacja

Czym jest adaptacja?

Adaptacja projektu to dostosowanie go do:
– wymagań miejscowego planu zagospodarowania
– kształtu. lokalizacji i usytuowania względem stron świata działki,
– warunków gruntowo-wodnych działki.
– lokalizacji i warunków przyłączy,
– stref ochrony przyrodniczej, zabytkowej itd.
– potrzeb indywidualnych inwestora.

Ile kosztuje adaptacja?

Najprostsza adaptacja czyli wrysowanie budynku na działkę ze sprawdzeniem fundamentów i zaprojektowaniem przyłączy mediów kosztuje minimum 3 000-3 500 zł – bez ceny uzgodnień we właściwych organach.

Wprowadzenie drobnych zmian polegających na wrysowaniu czerwonym cienkopisem na architekturze np. ustawienia czy usunięcia okien, przesunięcia ścian działowych bez instalacji – można jeszcze w tej cenie jednak jakiekolwiek przesunięcia ścian nośnych, ich wydłużanie, skracanie, dodawanie nadproży itp powoduje wzrost ceny adaptacji o minimum 500zł.

Jeśli natomiast do zmiany jest konstrukcja np. dom jest zaprojektowany jako murowany a ma być szkieletowy cena wzrasta o minimum 2 000zł a przy skomplikowanych układach minimum 3 000 zł.

Prawa autorskie

Do tego dochodzą prawa autorskie, które nie pozwalają na dowolne i nieskończone wprowadzanie zmian w zakupionym projekcie. Szczególnie jeśli adaptacji ma ulec projekt indywidualny. Wtedy należy otrzymać zgodę projektantów, który wykonali oryginalny projekt. Bez niej inny projektant nie naniesie zmian.

Zmiany istotne po otrzymaniu pozwolenia na budowę

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wyłącznie przy zmianie technologii na hempcrete wystarczy wykonać projekt adaptacyjny-zamienny. Należy go posiadać wraz z pozostałą dokumentacją budowy na wypadek odbioru przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Należy jednak pamiętać, że są zmiany, których wprowadzenie oznacza nie tylko wykonanie projektu zamiennego ale także wystąpienie o ponowne wydanie pozwolenia na budowę! Są to np. zmiana objętości budynku – kubatury (np. usunięcie lub dodanie lukarn), zmiany wymiarów budynków, zmiana powierzchni zabudowy (ogólnie obrys budynku) i wiele innych.

W takim przypadku należy przerobić wszystkie rysunki i opisy, w których występują zmiany oraz po raz kolejny złożyć dokumenty do starostwa celem uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę co trwać może około 2 miesięcy. W tym czasie nie wolno wykonywać prac, które prowadziłyby do odbiegania od projektu zatwierdzonego.

Zakres pracy adaptacji na Hempcrete

Nawet jeśli projekt był w technologii szkieletowej to Hempcrete rządzi się swoimi zasadami – trzeba zmienić rysunki dla nowej technologii.

Wykonanie rysunków cyfrowych – zazwyczaj gotowy projekt to wydruk do którego nikt nie dołącza plików edytowalnych. W przypadku indywidualnych wszystko zależy od dobrej woli projektanta lub jego umowy z inwestorem.

Wykonanie architektury niemal od podstaw – bo wrysować musimy wszystko w całości od nowa zachowując jedynie jego bryłę – zmienia się grubość ścian, krokwi itd.

Zrobienie kompletnych obliczeń konstrukcji od nowa.

Rozprowadzenie instalacji sanitarnych często zupełnie od nowa ze względu na inną technologię konstrukcji.

Do tego dochodzi wykrycie dziesiątek błędów projektowych (nawet dla proponowanej w oryginale technologii) lub ich niezgodności z technologią Hempcrete.

 

Podsumowując powyższe – koszt adaptacji zakupionego wcześniej projektu może kosztować kilka tysięcy złotych dlatego o wiele bardziej opłacalne jest sporządzenie projektu bezpośrednio przez nas od podstaw.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor: Tomasz Bujnowski